Услуги / Дейности

Компанията ни е сред най-големите колективни системи за събиране и третиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА).

Всеки месец събираме, съхраняваме и транспортираме над 500 тона акумулаторни батерии. Партньори на НУБА Рециклиране АД и нейните подизпълнители в тази дейност са най-големите заводи за рециклиране на акумулаторни батерии в България, гарантиращи природосъобразно, ефективно и регулярно рециклиране на тези опасни отпадъци.

НУБА Рециклиране АД, заедно с партньорите си от Индустриални Суровини ООД, има разположени над 200 специални контейнера за събиране и съхранение на акумулаторни батерии, и над 500 контейнера за малки батерии в цялата страна.

Можем да предоставим на Вас и на Вашите контрагенти съдове за безвъзмездно разделно събиране на портативни НУБА и да организираме система за обратно изкупуване на всички видове оловно кисели и други индустриални батерии.

Контейнери на НУБА Рециклиране АД можете да намерите в търговските вериги, веригите бензиностанции, молове, офисни и бизнес сгради, училища и държавни учреждения.

За предадените от вас малки портативни батерии ще осигурим безопасно рециклиране в заводи, оторизирани за тази дейност.

Оловни акумулаторни батерии се изкупуват във пунктовете на нашите партньори.

Потърсете ни днес и  помогнете да изчистим България от опасните батерии и акумулатори!